Официален вестник на Европейския съюз, C 12, 18 януари 2007г