Решение на Първоинстанционния съд (пети състав) от 30 май 2006 г.