Писмен въпрос P-5511/06 зададен от Francisco José Millán Mon (PPE-DE) на Комисията. Споразумения за реадмисия на ЕС с трети страни