Решение (ЕС) 2016/1224 на Съвета от 18 юли 2016 година относно сключването на протокол към Евро-средиземноморско споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Ливан, от друга страна, за да бъде взето предвид присъединяването на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република към Европейския съюз