Дело C-224/15 P: Решение на Съда (трети състав) от 26 май 2016 г. — Rose Vision, SL/Европейска комисия (Обжалване — Финансирани от Европейския съюз проекти в областта на научноизследователската дейност — Одити, установяващи нередности при изпълнението на някои проекти — Решения на Комисията, с които се спира изплащането на дължимите суми по някои проекти — Иск за отговорност — Отхвърляне — Мотивиране)