Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8094 — BNP Paribas Fortis Private Equity Belgium/Sofindev IV/DHAM/Novy International) (Текст от значение за ЕИП)