TITJUR Заключение на генералния адвокат Mancini представено на8 юли 1986 г. # Irish Grain Board (Trading) Limited (в ликвидация) срещу Minister for Agriculture. # Искане за преюдициално заключение: Supreme Court - Ирландия. # Парични еквиваленти. # Дело 254/85. Irish Grain Board