Определение на Съда (шести състав) от 17 февруари 2016 г.