Věc T-449/16: Žaloba podaná dne 10. srpna 2016 – sheepworld v. EUIPO (Bester Opa)