Kohtuasi C-44/16 P: Dyson Ltd 25. jaanuaril 2016 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 11. novembri 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas T-544/13: Dyson Ltd versus Euroopa Komisjon