Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 10 marca 2005 r.