Решение на Съда (шести състав) от 10 март 2005 г.#QDQ Media SA срещу Alejandro Omedas Lecha.#Искане за преюдициално заключение: Juzgado de Primera Instancia nº 35 de Barcelona - Испания.#Директива 2000/35/ЕО.#Дело C-235/03. Решение на Съда (шести състав) от 10 март 2005 г.