Заключение на генералния адвокат M. Bobek, представено на 21 септември 2016 г.$