Заключение на генералния адвокат Reischl представено на29 януари 1981 г. # F. Giuffrida и G. Campogrande срещу Съвет на Европейските общности. # Длъжностно лице - Заплатаs. # Дело 64/80. TITJUR Giuffrida и Campogrande/Съвет