Заключение на генералния адвокат Tesauro представено на16 юни 1994 г.