Decizia (UE, Euratom) 2016/1697 a Consiliului din 16 septembrie 2016 de numire a unui membru, propus de Republica Finlanda, în cadrul Comitetului Economic și Social European