2016 m. rugsėjo 16 d. Tarybos sprendimas (ES, Euratomas) 2016/1697, kuriuo skiriamas Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Suomijos Respublikos pasiūlytas narys