Nõukogu otsus (EL, Euratom) 2016/1697, 16. september 2016, millega nimetatakse ametisse Soome Vabariigi esitatud Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liige