Uitvoeringsverordening (EU) 2021/584 van de Raad van 12 april 2021 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 359/2011 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in verband met de situatie in Iran