Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 323, 2009. gada 31. decembris