Euroopan unionin virallinen lehti, C 323, 31. joulukuuta 2009