Дело T-196/15 P: Решение на Общия съд от 31 януари 2018 г. — Gyarmathy/FRA (Обжалване — Публична служба — Срочно наети служители — Назначаване — Обявление за свободна длъжност — Отхвърляне на кандидатура — Развитие на процедурата по подбор — Изопачаване на доказателства — Задължение за мотивиране — Правило за съответствие между жалбата по съдебен и жалбата по административен ред — Безпристрастност на Съда на публичната служба)