Euroopan unionin virallinen lehti, L 302, 13. marraskuuta 2008