Úřední věstník Evropské unie, L 302, 13. listopad 2008