Официален вестник на Европейския съюз, C 11, 15 януари 2013г