Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 14, 18 ta' Jannar 2011