Les Grands Moulins de Paris/ЕИО TITJUR Заключение на генералния адвокат Lenz представено на27 октомври 1987 г. # Les Grands Moulins de Paris срещу Европейска икономическа общност. # Дело 50/86.