Писмен въпрос E-1410/06, зададен от Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) на Комисията. Hydraulic projects in Castille-La Mancha (Spain)