TITJUR Решение на Съда (първи състав) от 1 юли 1982 г. # Palte & Haentjens BV срещу Inspecteur der invoerrechten en accijnzen, Rotterdam. # Искане за преюдициално заключение: Tariefcommissie - Нидерландия. # Съединени дела 208 и 209/81. Palte & Haentjens