Uznesenie – Parlamentného zhromaždenia Euronest o vzájomnom uznávaní odborných kvalifikácií, pracovných skúseností a univerzitných diplomov v rámci bolonského procesu