Allied Corporation и др./Комисия Решение на Съда от 21 февруари 1984 г. # Allied Corporation и други срещу Комисия на Европейските общности. # Антидъмпингови мита. # Съединени дела 239/82 и 275/82. TITJUR