Тарифа за инфраструктурните такси, събирани от национална компания "Железопътна инфраструктура"