Писмен въпрос E-1812/04, зададен от Elspeth Attwooll (ALDE) на Комисията. The removal of fins of sharks on board vessels