Регламент (ЕО) № 953/2006 на Съвета от 19 юни 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1673/2000 по отношение на помощите за преработка на лен и коноп за влакно, и на Регламент (ЕО) № 1782/2003 по отношение на конопа, за който е приложима програмата за еднократни плащания$