Cauza T-134/15: Hotărârea Tribunalului din 28 iunie 2016 – salesforce.com/EUIPO (SOCIAL.COM) [„Marcă a Uniunii Europene — Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene verbale SOCIAL.COM — Motive absolute de refuz — Caracter descriptiv — Lipsa caracterului distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) literele (b)și (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]