Sprawa T-134/15: Wyrok Sądu z dnia 28 czerwca 2016 r. – salesforce.com/EUIPO (SOCIAL.COM) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego SOCIAL.COM — Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]