T-134/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. június 28-i ítélete – salesforce.com kontra EUIPO (SOCIAL.COM) („Európai uniós védjegy — A SOCIAL.COM európai uniós szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró okok — Leíró jelleg — Megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja”)