Věc T-134/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 28. června 2016 – salesforce.com v. EUIPO (SOCIAL.COM) „Ochranná známka Evropské unie — Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie SOCIAL.COM — Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu — Popisný charakter — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 207/2009“