Domstolens Dom (Femte Afdeling) af 11. november 1986.