Регламент (ЕИО) № 3506/89 на Комисията от 23 ноември 1989 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 3703/85 относно установяване реда и условията за приложение на общите стандарти за търговия с някои пресни или охладени риби PROPCELEX