Věc C-385/16 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 11. července 2016 Sharif University of Technology proti rozsudku Tribunálu (sedmého senátu) vydanému dne 28. dubna 2016 ve věci T-52/15, Sharif University of Technology v. Rada Evropské unie