Charles и Charles-Tijmens Заключение на генералния адвокат Jacobs представено на20 януари 2005 г. # P. Charles и T. S. Charles-Tijmens срещу Staatssecretaris van Financiën. # Искане за преюдициално заключение: Hoge Raad der Nederlanden - Нидерландия. # Шеста директива ДДС. # Дело C-434/03. TITJUR