/* */

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/876 на Комисията от 1 юни 2016 година за определяне на коефициента на разпределение за количествата, за които се отнасят подадените от 20 май 2016 г. до 27 май 2016 г. заявления за лицензии за внос в рамките на тарифните квоти, открити по силата на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2081 за някои зърнени храни с произход от Украйна