Дело C-450/14 P: Определение на Съда (девети състав) от 31 май 2016 г. — Koinonia Tis Pliroforias Anoichti Stis Eidikes Anagkes — Isotis/Европейска комисия (Обжалване — Процедурен правилник на Съда — Член 181 — Арбитражна клауза — Договор, сключен в рамките на Шестата рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности, допринасяща за изграждането на европейското научноизследователско пространство и за иновациите (2002—2006 г.), на Програмата eTEN за трансевропейските мрежи за далекосъобщения, както на Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации (2007—2013 г.) — Доклад за одит, с който се установява, че направените разходи са недопустими — Искане възстановяване на изплатени субсидии — Фиксиран размер на обезщетението — Жалба за отмяна — Насрещен иск)