Заключение на генералния адвокат Reischl представено на2 март 1978 г.