Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1236 z dne 13. septembra 2018 o zaključku preiskave v zvezi z morebitnim izogibanjem protidampinškim ukrepom, uvedenim z Izvedbeno uredbo (EU) 2015/82 na uvoz citronske kisline s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, z uvozom citronske kisline, poslane iz Kambodže, ne glede na to, ali je deklarirana kot izdelek s poreklom iz Kambodže ali ne