Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1236 оd 13. rujna 2018. o završetku ispitnog postupka o mogućem izbjegavanju antidampinških mjera uvedenih Provedbenom uredbom (EU) 2015/82 na uvoz limunske kiseline podrijetlom iz Narodne Republike Kine uvozom limunske kiseline poslane iz Kambodže, bez obzira na to je li deklarirana kao podrijetlom iz Kambodže ili ne