Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/1236, 13. september 2018, millega lõpetatakse uurimine seoses võimaliku kõrvalehoidmisega Hiina Rahvavabariigist pärit sidrunhappe impordi suhtes rakendusmäärusega (EL) 2015/82 kehtestatud dumpinguvastastest meetmetest Kambodžast lähetatud sidrunhappe impordi vahendusel, olenemata sellest, kas kõnealune import on deklareeritud Kambodžast pärinevana või mitte