Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/1236 της Επιτροπής, της 13ης Σεπτεμβρίου 2018, για την περάτωση της έρευνας σχετικά με την πιθανή καταστρατήγηση των μέτρων αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκαν με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/82 στις εισαγωγές κιτρικού οξέος καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας μέσω εισαγωγών κιτρικού οξέος που αποστέλλονται από την Καμπότζη, είτε δηλώνονται ως καταγωγής Καμπότζης είτε όχι