Решение на Общия съд (пети състав) от 28 януари 2016 г.$